Projekt Przedsiębiorczość

Teorię uzupełniamy o praktykę

Projekt polega na zaangażowaniu się członków BKA jako partnera dydaktycznego podczas prowadzenia wykładów specjalizacyjnych dla studentów z wydziału Nauk Ekonomicznych. Osoby zrzeszone w Klubie będą mogły podzielić się zdobytymi umiejętnościami praktycznymi ze studentami uczęszczającymi na tę specjalność.

Powiązane aktualności