Członkowie Klubu

Miłosz Jędrecki

Działa w BKA od samego początku jego powstania. Podczas studiów był działaczem NZS oraz członkiem jednostek kolegialnych uczelni. Dzięki temu poznał wielu ciekawych, aktywnych i przedsiębiorczych ludzi, z którymi zdecydował się kontynuować znajomości towarzysko-biznesowe po zakończeniu studiów i powołać w tym celu BKA.

Obecnie rozwija nowy biznes – sieć profesjonalnych pralni w Indiach. Poza tym, pomaga polskim firmom wkroczyć na indyjski rynek.

Przyglądając się indyjskim klubom biznesowym, ma wiele pomysłów na działalność BKA i w miarę możliwości będzie szukał sposobów, aby je wdrożyć. W przyszłości chciałby pomagać działaczom BKA we wprowadzaniu ich firm na rynek indyjski, gdy europejski będzie już za mały.

___________
Chcesz skontaktować się z Członkiem Klubu, szukasz informacji, wiedzy, wsparcia w praktyce biznesowej? Przyjdz na najbliższe spotkanie BKA (informacja w zakładce aktualnosci oraz na FB).